หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 1/62 มิถุนายน 2562(ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ)
โดย : admin
อ่าน : 1698
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ภาษาไทย
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XR630HipFNC0C2KQnb4I0FhI06gVukGTk-KImUudDFU/edit#gid=464165645

คณิตศาสตร์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YyOl5CXc99si7klh79ixaCaK5xX_FnSDq9AI89t6Fmo/edit#gid=47693283

วิทยาศาสตร์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhjtgIw7adiqVjAFP7JX33mk_gBKJeqP17bFJ37Hyw8/edit#gid=1097993491

ภาษาอังกฤษ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GC_hSeCB3SRcForb0fn3BN9kKLYtQracYMusn70DNDQ/edit#gid=1466085202