ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร อดทน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน