ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธนินทร์ โสภกิจ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูพละศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :