ชื่อ - นามสกุล :ยุทธชัย คำมุกชิก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :การเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงิน