[ Watcharaporn449 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วัชราภรณ์ อุปภา
ชื่อเล่น : 
ออย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/10/2532
อายุ : 
30
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
nu_oil0401@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
130 หมู่ 14 ต.เมืองใหม่
อำเภอ : 
ศรีบุญเรือง
จังหวัด : 
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ : 
39180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0940948560
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี