: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 23/3/2548 : :


CHICHA
ชื่อ-นามสกุล : 
โยษิตา  เพิ่มพูน
ชื่อเล่น : 
CHICHA
วันเกิด : 
23 มี.ค. 2548
อายุ : 
12
เพศ : 
E-mail : 
Yositapp75.pp75@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
161/45 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อำเภอ : 
บางพลี
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
10540
เบอร์โทรศัพท์ : 
0934296154
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียน ราชวินิตบางแก้วในพระราชูปถัมภ์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ฟังเพลง เข้าห้องสมุด ร.ร (เพราะเเอร์เย็นมากก ก ไก่ล้านตัว)