: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 1/1/2546 : :


แพร
ชื่อ-นามสกุล : 
บุหงา  จันดาเวียง
ชื่อเล่น : 
แพร
วันเกิด : 
1 ม.ค. 2546
อายุ : 
13
เพศ : 
E-mail : 
pongpar12134647301@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
บ้านม่วงแก้ว
อำเภอ : 
ศรีบุญเรือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
39180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0927847376
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียนศรีบุญเรือง
ที่ทำงาน : 
ยังไม่ทำงาน
งานอดิเรก : 
ฟังเพลง